Uppfödare eller djuraffär?

När du väl har bestämt dig för att skaffa gerbiler eller hamstrar är det dags att hitta någon som säljer dessa djur. Om du vill ha små ungar är det ofta bäst att kontakta en uppfödare som är registrerad i Svenska Hamsterföreningen med gerbilsektion (SHF). Ett annat alternativ är att läsa annonser från privatpersoner och svara på någon som verkar seriös. Det finns många gerbiler och hamstrar som behöver omplaceras och letar efter ett nytt hem, kanske vill du ge dem en ny chans? Det tredje, och tyvärr vanligaste, alternativet är att köpa de nya familjemedlemmarna från en djuraffär. I detta avsnitt får du veta lite mer om de olika alternativen!

Att vända sig till en uppfödare

Att vända sig till en registrerad uppfödare är ett bra alternativ oavsett om du letar efter ungar eller lite äldre djur som behöver omplaceras. Uppfödare brukar vara kunniga och mycket engagerade i sina djur, samt har en tanke bakom varje parning. Seriösa uppfödare försöker avla på friska djur med trevligt temperament och ger ungarna mycket mänsklig kontakt under uppväxten. Därför är ungarna ofta nyfikna och tama när du hämtar hem dem. Ibland har uppfödare lite äldre djur till salu, exempelvis avelsdjur som inte ska få några fler ungar, eller djur som visat sig olämpliga till avel. Du kan läsa mer om olika uppfödare samt hitta kontaktuppgifter till dem på SHF:s hemsida.

Uppfödaren brukar vilja veta lite mer om dig innan han eller hon går med på att sälja några djur till dig. Ibland kan du få betala en tingningsavgift för de djur som du vill ha. När gerbilerna eller hamstrarna är tingade så är de reserverade för dig, men du får inte hämta hem dem än. Ungarna måste nämligen bli tillräckligt gamla innan de får lämna sin mamma. Du har möjlighet att ångra dig trots att du har tingat ungarna, men då brukar du inte få tillbaka avgiften. På så vis försöker uppfödaren undvika oseriösa kunder. Uppfödarens ungar är ofta eftertraktade, så du kan behöva ställa dig i kö i god tid innan ungarna är redo att flytta hemifrån.

Om du köper gerbiler eller hamstrar från en uppfödare får du med dig djurens stamtavlor hem. Dessutom så vill många uppfödare hålla kontakten med dig under hela djurets livstid. I gengäld har du möjlighet att ställa uppfödaren alla frågor som du undrar över. Ibland kan du behöva skriva under ett avtal som anger att du till exempel inte får sälja vidare djuren utan uppfödarens medgivande, eller att djuren måste få tillgång till vissa saker i sin bur. Vissa uppfödare tar tillbaka djur som köparen av någon anledning inte kan behålla.

Att köpa ifrån en privatperson

Det finns gott om gerbiler och hamstrar som behöver omplaceras till nya hem. Ofta är det inget fel på djuren utan de kan vara både snälla och nyfikna. Om du letar efter lite äldre djur är det verkligen en god gärning att ge dessa gerbiler och hamstrar en ny chans! Du hittar dem i diverse annonser, ofta på annonseringssiter.

Det finns även en hel del gerbil- och hamsterungar som har fötts upp av privatpersoner som inte är registrerade uppfödare. I många fall har sådana djur fått en bra uppväxt med mycket mänsklig kontakt, vilket gjort dem tama. Risken finns dock att uppfödaren saknar den kunskap som en registrerad uppfödare har. Det finns även oregistrerad uppfödare som inte är seriösa utan driver uppfödningen i vinstdrivande syfte eller för produktion av reptilmat. Dessa uppfödare bör du försöka undvika.

Det händer att privatpersoner köper hem hamstrar och gerbiler i tron att de är av samma kön, vilket sedan visar sig vara fel. Då kan djuren redan ha hunnit föröka sig. Ifall föräldrarna är syskon kommer ungarna få en hög inavelsgrad. Inavel kan leda till att djuren lättare blir sjuka eller får beteendestörningar.

Hälsa alltid på innan du köper smådjur från någon. Kontrollera att djuren mår bra, verkar friska och är tama. Titta på buren där djuren har vuxit upp och se om allt verkar som det ska. Kanske finns föräldradjuren tillgängliga så att du kan titta på dem. Passa även på att ställa frågor som du undrar över!

Angående djuraffärer

Tyvärr är det allra vanligast att personer vänder sig till djuraffärer för att få tag i gerbiler och hamstrar. Självklart går det att få tag i mysiga och fina djur även hos en djuraffär, men jag vill ändå uppmana dig att tänka efter en gång till.

Djuraffärer köper ofta in gerbiler och hamstrar från grossister som föder upp dem i stora antal1. Uppfödningen är ofta oseriös och du som köpare saknar inblick i verksamheten1. Det är inte säkert att någon hänsyn tas till om föräldradjuren kan bära på någon sjukdom eller om de är besläktade med varandra, vilket kan resultera i sjuka djur och inavel. Risken finns också att etiska aspekter inte efterföljs, såsom att honor kan bli parade så fort de är könsmogna och sedan behöva föda flera kullar, trots att det sliter mycket på henne. De små ungarna får ingen direkt mänsklig kontakt då de växer upp och detta medför ofta att de är skygga för människor. Ibland säljs vissa ungar som reptilmat. Dessutom sker uppfödningen ofta i andra länder, trots att resan till Sverige är lång och stressande för djuren1.

Den enda fördelen med att köpa djur ifrån en djuraffär är att köpet går fort från det att du har bestämt dig till dess att du får hem dina djur. Det kan vara positivt om du snabbt vill ha gerbiler eller hamstrar, men det innebär också att många personer impulsköper smådjur och sedan ångrar sig.

Om du ändå vill köpa dina smådjur ifrån en djuraffär, så bör du ta hänsyn till att många affärer säljer ensamma dvärghamstrar och gerbiler trots att de är flockdjur, vilket går emot jordbruksverkets föreskrifter2. Köp inte en hamster eller gerbil från en djuraffär som tar dåligt hand om den, det kommer bara att leda till att affären köper in nya djur. Välj istället den bästa djuraffär som du kan hitta och köp flera individer om det är flockdjur!

Ifall du vill köpa en dvärghamster kan det vara bra att känna till att många djuraffärer använder sin egen terminologi på dvärghamstrar. Termen ”sibirisk dvärghamster” betyder nästan alltid att det är en hybrid mellan Vintervit och Campbells3. Hybrider kan bli mycket trevliga husdjur, men de bör inte avlas på eftersom det inte är en ren art.

Slutligen bör du tänka på att personalen i djuraffärer är där för att sälja, och det innebär att de kan försöka få dig att köpa saker som inte ens är bra för smådjuren. Till exempel hamstervadd och saltsten ska du undvika att köpa. Dessutom är majoriteten av de burar som säljs i djuraffärer alldeles för små för att djuren ska må bra i dem. Visserligen finns det krav på att den som driver djuraffären ska ha relevant utbildning, men när det gäller själva personalen finns det inga krav på utbildning alls2.

Referenser

1.
Zoohandel. Djurens Rätt. Published October 27, 2017. Accessed April 11, 2018. https://www.djurensratt.se/djur-som-familjemedlemmar/zoohandel
2.
Jordbruksverket. Föreskrifter Och Allmänna Råd Om Hållande, Uppfödning Och Försäljning Av Sällskapsdjur; SJVFS 2015:34 Saknr L 80. Statens jordbruksverks författningssamling; 2015.
3.
Hybrider. Svenska Hamsterföreningen. Published April 6, 2018. http://www.hamsterforeningen.se/våra-arter/dvärghamster/hybrider-7803911