Barn och andra husdjur

Kanske har du redan barn eller husdjur, men är ändå intresserad av att utöka familjen med gerbiler eller hamstrar? På den här sidan får du veta mer om vad du behöver tänka på i så fall!

Barn och smådjur

Lugna barn som tycker mycket om djur kan vara duktiga på att ta hand om gerbiler och hamstrar. Om du vill köpa smådjur åt barn som är yngre än 10 år, rekommenderar jag att välja en guldhamster. Guldhamstrar är nämligen lite lugnare och lättare att hantera än dvärghamstrar och gerbiler. Lite större barn, som är 10 år eller äldre, passar ofta bra ihop även med dvärghamstrar och gerbiler.

Gerbiler och hamstrar är ömtåliga djur som måste behandlas varsamt. Barn är ofta ivriga och ibland hårdhänta då de hanterar smådjur, vilket skapar risken att djuren skadas fysiskt samt blir rädda och stressade. Då är det heller inte så konstigt om djuren biter  ifrån med sina vassa tänder. Därför är det mycket viktigt att du alltid håller uppsikt över barnen då de leker med djuren! Lär dina barn och deras kompisar att smådjuren inte är leksaker, utan kännande varelser som ska behandlas med respekt!

Både hamstrar och gerbiler brukar vilja sova om dagen och behöver därmed lugn och ro runt buren. Barn för ofta oväsen då de leker, vilket i längden leder till en bullrig omgivning där djuren får svårt att sova. Ställ därför inte buren i barnens rum, utan i en lugn del av huset där de får vara ifred och där det inte är för mycket spring! Lär barnen att djuren inte får väckas när de sover, för då förkortas deras livslängd. Hur skulle du själv känna om någon väckte dig flera gånger varje natt?

Tänk på att det alltid ska vara en vuxen person som har intresset och ansvaret för att ta hand om djuren. Tyvärr tröttnar många barn snabbt på gerbiler och hamstrar, så du kan aldrig lita på att de kommer kunna sköta om djuren. Det finns en hel del annonser uppe om hamstrar och gerbiler som barnen förlorat intresset för och som de vuxna i familjen inte vill ta hand om. Det är ansvarslöst att köpa djur utan att förstå att ansvaret sträcker sig genom hela djurets livstid!

Andra husdjur i hemmet

Sällskapsfågel

Håll dina gerbiler och hamstrar väl åtskilda från familjens övriga sällskapsdjur!

Att ha andra husdjur är inte ett hinder för att skaffa gerbiler eller hamstrar, men det ställer krav på dig att kunna garantera djurens säkerhet. Katter bör inte få vistas för nära gerbiler och hamstrar eftersom de ser gnagare som bytesdjur. När det gäller hundar är det av betydelse vilken ras du har, eftersom vissa hundar har avlats fram för att döda råttor. Du bör dock utgå från att även en snäll hund kan skada smågnagare. Du bör inte heller låta dina gerbiler och hamstrar hälsa på varandra eller andra gnagare – då kan de nämligen slåss till döden! Det är endast artfränder som känner varandra sedan tidigare som kan acceptera varandras sällskap. Om du har undulater eller andra sällskapsfåglar bör du hålla även dem separerade från dina gerbiler och hamstrar, eftersom fåglar har mycket vassa näbbar. Med andra ord tycks det vara bäst att hålla gerbiler och hamstrar väl separerade från alla andra sällskapsdjur! Katter och hundar bör helst inte ens få vistas i samma rum som dem, med tanke på att deras omedelbara närvaro och lukt kan stressa smådjuren1,2.

Rovdjur luktar!

Zhang m.fl.1 har gjort en studie som undersöker hur guldhamstrar påverkas av att känna en stark lukt av vessla en gång om dagen under fyra veckors tid. Resultatet visar att hamstrarna blev mindre aggressiva mot främmande artfränder, det vill säga sämre på att försvara sina revir. Hamstrarna fick även en högre kortisolnivå, en mindre bräss (ett organ som är viktigt för immunförsvaret) samt mindre doftkörtlar. Däremot så var djurens kroppsvikt och reproduktionsförmåga oförändrad. Slutsatsen som kan dras av detta är att lukten av rovdjur både påverkar hamstrars beteende och försämrar deras immunförsvar. Forskarna drog slutsatsen att gnagares reaktion på rovdjurslukt är medfödd. Med andra ord kan de troligtvis inte vänja sig vid lukten av rovdjur såsom hund och katt!

Resultatet bekräftas av en annan studie, där hanar av arten Campbells dvärghamster utsattes för lukten av katturin en gång dagligen under en månads tid. Hamstrarna gick ner i vikt, fick mindre testiklar och större binjurar (som används för att producera bland annat adrenalin). Enligt forskarna var lukten av katturin en betydande stressfaktor.2

Referenser

1.
Zhang J, et al. Effects of weasel odor on behavior and physiology of two hamster species. Physiology & Behavior. 2003;79(4):549-552.
2.
Vasilieva N, Cherepanova E, Safronova L. Influence of Cats’ Urinary Chemosignals on Sexual Maturation and Meiosis in Campbell’s Hamster Males (Phodopus Campbelli). Advances in Chemical Signals in Vertebrates. 1999:445-455. doi:10.1007/978-1-4615-4733-4_39