Barn och andra husdjur

Kanske har du redan barn eller husdjur, men är ändå intresserad av att utöka familjen med gerbiler eller hamstrar? På den här sidan får du veta mer om vad du behöver tänka på i så fall!

Barn och smådjur

Lugna barn som tycker mycket om djur kan vara duktiga på att ta hand om gerbiler och hamstrar. Om du vill köpa smådjur åt barn som är yngre än 10 år, rekommenderar jag att välja en guldhamster. Guldhamstrar är nämligen lite lugnare och lättare att hantera än dvärghamstrar och gerbiler. Lite större barn, som är 10 år eller äldre, passar ofta bra ihop även med dvärghamstrar och gerbiler.

Gerbiler och hamstrar är ömtåliga djur som måste behandlas varsamt. Små barn är ofta ivriga och ibland hårdhänta då de hanterar smådjur, vilket skapar risken att djuren skadas fysiskt samt blir rädda och stressade. Då är det heller inte så konstigt om djuren biter ifrån med sina vassa tänder. Därför är det mycket viktigt att du alltid håller uppsikt över barnen då de leker med djuren. Lär dina barn och deras kompisar att smådjuren inte är leksaker, utan kännande varelser som ska behandlas med respekt.

Både hamstrar och gerbiler brukar vilja sova om dagen och behöver därmed lugn och ro runt buren. Små barn för ofta oväsen då de leker, vilket i längden leder till en bullrig omgivning där djuren får svårt att sova. Ställ därför inte buren i barnens rum, utan i en lugn del av huset där de får vara ifred och där det inte är för mycket spring. Lär barnen att djuren inte får väckas när de sover, för då förkortas deras livslängd.

Tänk på att det alltid ska vara en vuxen person som har intresset och ansvaret för att ta hand om djuren. Tyvärr tröttnar många barn snabbt på gerbiler och hamstrar, så du kan aldrig lita på att de kommer kunna sköta om djuren hela deras liv. Det finns en hel del annonser uppe om hamstrar och gerbiler som barnen förlorat intresset för, och som de vuxna i familjen inte vill ta hand om. Den främsta anledningen till att skaffa hamstrar eller gerbiler bör vara ett genuint intresse som varar hela djurens liv!

Andra husdjur i hemmet

Att ha andra husdjur är inte ett hinder för att skaffa gerbiler eller hamstrar, men det ställer krav på dig att kunna garantera djurens säkerhet. Du bör vara särskilt försiktig med rovdjur. Katter bör inte få vistas för nära gerbiler och hamstrar, eftersom de ser gnagare som bytesdjur. När det gäller hundar bör du utgå från att även en snäll hund kan skada dina hamstrar och gerbiler. Katter och hundar bör helst inte få vistas i samma rum som hamstrar och gerbiler, eftersom deras omedelbara närvaro och lukt kan stressa smådjuren1,2.

När det gäller andra sällskapsdjur såsom marsvin, kaniner, ödlor, fisk eller fåglar kan du utan problem låta dessa djur bo i samma rum som dina hamstrar och gerbiler, så länge som djuren är väl separerade från varandra. Låt inte dina hamstrar eller gerbiler hälsa på de andra djuren, då det kan vara farligt. Hamstrar och gerbiler är så små djur att de väldigt lätt kan skadas av andra större djur.

Sällskapsfågel

Håll dina gerbiler och hamstrar väl åtskilda från familjens övriga sällskapsdjur!

Rovdjur luktar!

Zhang m.fl.1 har gjort en studie som undersöker hur guldhamstrar påverkas av att känna en stark lukt av vessla en gång om dagen under fyra veckors tid. Resultatet visar att hamstrarna blev mindre aggressiva mot främmande artfränder, det vill säga sämre på att försvara sina revir. Hamstrarna fick även en högre kortisolnivå, en mindre bräss (ett organ som är viktigt för immunförsvaret) samt mindre doftkörtlar. Däremot så var djurens kroppsvikt och reproduktionsförmåga oförändrad. Slutsatsen som kan dras av detta är att lukten av rovdjur både påverkar hamstrars beteende och försämrar deras immunförsvar. Forskarna drog slutsatsen att gnagares reaktion på rovdjurslukt är medfödd. Med andra ord kan de troligtvis inte vänja sig vid lukten av rovdjur såsom hund och katt!

Resultatet bekräftas av en annan studie, där hanar av arten Campbells dvärghamster utsattes för lukten av katturin en gång om dagen under en månads tid. Hamstrarna gick ner i vikt, fick mindre testiklar och större binjurar (som används för att producera bland annat adrenalin). Enligt forskarna var lukten av katturin en betydande stressfaktor.2

Referenser

1.
Zhang J, et al. Effects of weasel odor on behavior and physiology of two hamster species. Physiology & Behavior. 2003;79(4):549-552.
2.
Vasilieva N, Cherepanova E, Safronova L. Influence of Cats’ Urinary Chemosignals on Sexual Maturation and Meiosis in Campbell’s Hamster Males (Phodopus Campbelli). Advances in Chemical Signals in Vertebrates. Published online 1999:445-455. doi:10.1007/978-1-4615-4733-4_39