Campbells dvärghamster

Campbells är den största arten av dvärghamster som vi håller som sällskapsdjur idag. Nedan ska vi lära oss mer om hur Campbells dvärghamster fungerar som sällskapsdjur och hur de lever i det vilda. Avslutningsvis får vi lära oss mer om artens historia och dess latinska namn: Phodopus campbelli.

Campbells dvärghamster som husdjur

Dvärghamstrar har många fördelar för den som letar efter ett mindre husdjur. De kräver inte så mycket tid av dig, är relativt billiga och tar dessutom inte upp så mycket plats. Samtidigt kan de erbjuda mycket glädje och sällskap. Många allergiker som har svårt att vistas i närheten av hundar och katter klarar ofta av att bo tillsammans med hamstrar, då de inte är lika allergiframkallande. Med rätt skötsel så är hamsterungarna tama redan när de lämnar uppfödaren och flyttar till sina nya hem. De är relativt lätta att hålla i, även för barn, men de är väldigt ömtåliga eftersom de är så små. Ett fall från en halvmeters höjd kan resultera i brutna tänder eller brutna ben. Med andra ord är det viktigt att djuren behandlas varsamt.

Campbells dvärghamster

Campbells dvärghamster.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska dvärghamstrar hållas i par eller grupp5. Ofta är det lämpligast att köpa två syskon av samma kön från en uppfödare, för syskon brukar trivas bra ihop. Det kan även gå bra att introducera en icke könsmogen hamster till en vuxen hamster av samma kön, men då kan de behöva lite tid för att vänja sig vid varandra. Om du sätter ihop en hane med en hona kommer de snart att få många ungar, så detta ska undvikas om du inte är påläst och intresserad av uppfödning. Försök aldrig att sätta ihop två vuxna hamstrar av samma kön, för de kommer slåss till döden!

Campbells är pigga och nyfikna små hamstrar som är mest aktiva om kvällen och natten. Om dagen ligger de mest och sover. Det är viktigt att respektera djurens dygnsrytm och lämna dem ifred om dagen, eftersom hamsterns livstid kan förkortas om den ofta blir störd då den ligger och sover.

Campbells dvärghamster är en art som är disponerad för diabetes. Till skillnad från människor så kan man inte medicinera en hamster som har fått diabetes. Därför är det viktigt att köpa hamstrar som är diabetestestade och som kommer från diabetestestade föräldrar. Det är inte komplicerat att testa en hamster för diabetes, hamstern får helt enkelt kissa på en teststicka som kan köpas på Apoteket. Stickans färg anger mängden glukos i urinen. Hög andel glukos indikerar att hamstern kan ha diabetes. Det är viktigt att uppfödare kontrollerar sina djur så att sjuka individer kan uteslutas från aveln i så hög grad som möjligt. Diabetes kan förebyggas genom att ge mat med lågt innehåll av socker, samt genom att motionera hamstern ordentligt så att den inte går upp i vikt. Maten bör inte heller innehålla för mycket fett, då det kan orsaka övervikt.6

Campbells är pigga och nyfikna små hamstrar som behöver mycket motion, i synnerhet eftersom arten är disponerad för diabetes.

Enligt typstandarden ska Campbells dvärghamster vara 10–12 cm lång och väga 55–65 g. Detta gör dem till den största arten av alla dvärghamstrar som hålls som sällskapsdjur. Livslängden är oftast 2–3 år. Dagens domesticerade Campbells förekommer i en mängd olika färger, hårlag och teckningar som har avlats fram under den tid som arten funnits i fångenskap.3

Dvärghamstrar ska bo i rymliga akvarium eller stora duna-burar, med en bottenyta av minst 70*40 cm. Undvik gallerburar eftersom dvärghamstrar är experter på att klämma sig ut genom gallret och därmed rymma. Botten ska vara täckt av ett 5–10 cm tjockt strölager. Dessutom är det bra om hamstrarna har ett par trähus att sova i, rör att springa i, kartonger att gnaga sönder och ett sandbad med låga kanter, där djuren kan göra rent sin päls. Nedan visas ett exempel på hur två dvärghamstrar kan bo.

bur dvärghamster

Den här buren är inredd för två dvärghamstrar.

Campbells dvärghamster i det vilda

Campbells dvärghamster förekommer naturligt i Mongoliet, norra Kina, södra Ryssland och östra Kazakstan1. Regionen utgörs huvudsakligen av grässtäpp, halvöken och öken samtidigt som jordbruket är relativt utbrett i regionen1. Området kännetecknas av låg nederbörd och kontinentalklimat, vilket innebär att temperaturen kan svänga kraftigt mellan olika årstider och mellan olika tider på dygnet2. Kartan nedan visar Campbells dvärghamsters ungefärliga utbredning i det vilda1.

Karta Campbells

Karta över Campbells dvärghamsters utbredning i det vilda.

Campbells dvärghamster lever i utgrävda tunnelsystem under marken. De kan gräva sina egna tunnlar, men det händer också att de tar över gamla tunnelsystem som har grävts ut av andra gnagare, framför allt av släktet Meriones (ökenråttor, till exempel gerbiler). Tunnelsystemet består vanligtvis av en kammare med 4–6 vertikala utgångar. Boet kan ligga så djupt som 1 m under marken, men vanligtvis ligger det närmare ytan. Den huvudsakliga födan utgörs av frön och växtdelar, som hamstern samlar in i sina kindpåsar och bär hem till boet. Hamstrarna äter dessutom insekter. Arten går inte i dvala, så för att klara vintern lagrar den upp stora matförråd under marken. Dessutom lägger hamstern på sig ett tjockt fettlager som skyddar den mot svält och kyla.1

Mongoliet stäpp

Stäpp i Mongoliet. Foto av Broesis (CC0 1.0).

Campbells dvärghamster är natt- och skymningsaktiva djur som sover om dagen och är mest aktiva i skymningen och om natten. Reproduktionen sker vanligtvis under de varma årstiderna. Honan föder 3–4 kullar mellan april och oktober, vanligtvis med 4–8 ungar i varje kull. Ungarna utvecklas snabbt och kan ibland själva börja reproducera sig redan under det första levnadsåret. På vissa platser anses Campbells dvärghamster vara ett skadedjur, men i dagsläget är den inte hotad i det vilda.1

Näst intill alla vilda Campbells har färgen Agouti, med brun rygg, ljusgrå mage och svart ål (en svart linje längs med ryggraden)3. Det bör dock nämnas att även färgerna Albino och Argente har påträffats i vilt tillstånd3. Till skillnad från sin nära släkting, den vintervita dvärghamstern, byter Campbells dvärghamster inte färg till vit vinterpäls under vinterhalvåret4.

Campbells dvärghamsters historia

Den 1 juli 1902 fångades de första exemplaren av Campbells dvärghamster in utav WC Campbell. Tre år senare, år 1905, namngavs arten efter honom av Oldfield Thomas3. Arten fick då det latinska namnet Phodopus campbelli. Till en början räknades Vintervit och Campbells dvärghamster som samma art, men senare delades de upp i två olika arter.

Campbells dvärghamster förekommer i en mängd olika färger, ibland med röda ögon.

Referenser

1.
Cassola F. Phodopus campbelli, Campbell’s Hamster. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Published August 18, 2016. Accessed February 4, 2019. https://www.iucnredlist.org/species/17035/115139470
2.
Hammarlund A, m.fl. Mongoliet. Nationalencyklopedin. Published 2018. Accessed March 22, 2018. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mongoliet
3.
Campbells ryska dvärghamster. Svenska Hamsterföreningen. Published 2019. Accessed February 4, 2019. http://www.hamsterforeningen.se/våra-arter/dvärghamster/campbells-18359081
4.
Vinterpäls. Svenska Hamstersällskapet. Published 2019. Accessed February 4, 2019. https://www.dvarghamster.se/allmant/vinterpals
5.
Jordbruksverket. Så sköter du dina smågnagare. Jordbruksverket. Published 2018. Accessed February 4, 2019. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/smagnagare.4.62af51191240430af4d80002633.html
6.
Diabetes. Svenska Hamsterföreningen. Published 2019. Accessed February 4, 2019. http://www.hamsterforeningen.se/våra-arter/diabetes-18375407