Buren

Gerbiler och hamstrar behöver bo i en bur som är stor och rymningssäker. På den här sidan får du lära dig mer om olika burtyper, hur stor buren behöver vara samt var den bör placeras.

Burens storlek

Gerbiler och hamstrar ska bo i burar med stor bottenyta utan höga hyllplan, eftersom höga fall är livsfarliga för dem. Min rekommendation är att buren ska vara minst L70×D40×H40 cm stor och rymma minst 100 liter. Allra helst ska den vara ännu större! Det finns många skäl till att köpa en stor bur till dina djur. För det första är gerbiler och hamstrar mycket aktiva djur som inte trivs i små burar. Hamstrar ligger visserligen mest och sover om dagarna, men om du tittar till dina hamstrar om natten kommer du förstå hur mycket energi det finns i dem! Om du har flera dvärghamstrar som bor ihop är det extra viktigt att ha en stor bur, eftersom de kan börja bråka med varandra om utrymmet är för litet. En stor bur kan erbjuda djuren fler aktiviteter att göra, vilket motverkar att de utvecklar stereotypiska beteenden. En stor bur behöver dessutom inte städas lika ofta, eftersom den tar längre tid att smutsa ner.

Hur påverkas guldhamstrar av burens storlek?

Fischer m.fl.1 har gjort en studie över hur guldhamstrar påverkas av burens storlek. I studien jämfördes fyra olika burstorlekar: 0,18 m2, 0,25 m2, 0,5 m2 och 1 m2. Burarna var utrustade med likartad inredning och strölagret var lika tjockt i alla burarna. Resultatet visar att hamstrar som bor i stora burar mår bättre än hamstrar som bor i små burar. Hamstrar som bor i stora burar gnager inte lika mycket på burgallret, vilket är positivt eftersom gallergnagande är en typ av stereotypiskt beteende som ofta bottnar i att hamstern inte trivs i buren. Det ska dock poängteras att även hamstrarna i de största burarna gnagde på burens galler, vilket indikerar att även 1 m2 är en för liten yta för en guldhamster. Hamstrar som bodde i små burar gick dessutom lättare upp i vikt än hamstrar som bodde i stora burar. Med andra ord kan en stor bur minska risken för övervikt hos guldhamstrar. Forskarna drog slutsatsen att guldhamstrar mår bäst om de hålls i burar som är minst 1 m2. Tyvärr är det sällan en guldhamster får så mycket utrymme i fångenskap.

Olika burtyper

Det finns flera olika burtyper som kan uppfylla dina hamstrar- och gerbilers behov. I det här avsnittet ska vi gå igenom de vanligaste typerna.

Akvarium och terrarium

Akvarium är till för att fiskar ska leva i dem, men efter vissa modifieringar går det bra att låta hamstrar eller gerbiler bo i dem istället. Akvarium ser trevliga ut och du kan enkelt se dina smådjur genom glaset. Nackdelen med akvarium är att de inte är designade för smådjur. Därför måste du bygga ett nytt lock åt akvariet, eftersom ett vanligt akvarielock skapar en alldeles för dåligt ventilerad miljö. Bygg istället en träram med nät som hindrar djuren från att klättra ut. Vattenflaskan kan sedan hängas från nättaket med ståltråd. Köp ett akvarium som rymmer minst 100 liter, gärna mer!

Terrarium påminner mycket om akvarium men är avsedda för terrariedjur såsom ödlor och ormar. Terrarium kan också användas som burar åt hamstrar och gerbiler.

Duna-burar

Företaget Ferplast tillverkar Duna-burar, som är gjorda av plast och säljs i olika storlekar. Duna-burar passar utmärkt för både guldhamstrar och dvärghamstrar. De minsta modellerna är dock för små för att dina hamstrar ska trivas och må bra, så köp någon av de större storlekarna: ”Duna Multy”, ”Duna Fun Large” eller ”Maxi Duna Multy”. Fördelen med Duna-burar är att de är billiga, lätta att rengöra och oftast rymningssäkra. Det händer emellertid att hamstrar gnager upp hålet där vattenflaskan ska sitta, framför allt om flaskan inte sitter i hålet. Om du märker att dina hamstrar gnager på hålet kan du täppa igen det med en mutter, skruv och två brickor. Då får du hänga vattenflaskan från burens tak istället.

Duna-burar är däremot inte optimala som permanenta bostäder åt gerbiler, eftersom de inte är tillräckligt djupa. Det får helt enkelt inte plats tillräckligt mycket spån för att gerbilerna ska kunna gräva sina tunnlar. Det går dock utmärkt att använda Duna-burar som tillfälliga bostäder åt gerbiler, till exempel under semestern. Duna-burar är hopfällbara och lätta att ta med om djuren ska bo hos någon annan ett par veckor.

Duna Multy

Buren ”Duna Multy” passar utmärkt för en guldhamster eller två dvärghamstrar, men är inte optimal som permanent bostad för gerbiler.

Bur i trä och glas

Det finns burar som är byggda i en kombination av trä och glas. Burarna är tillverkade för att smådjur ska bo i dem, och därför har de ett välventilerat gallerlock. Dessa burar är mycket praktiska eftersom de är både vackra och rymningssäkra. Tyvärr brukar de inte finnas till försäljning i vanliga djuraffärer, men de går att beställa på internet. Dessa burar passar för alla slags smådjur. Buren på bilden är en ”Skyline Nagarium Marrakesch” med måtten L96×B47×H38 cm.

Bur

En bur av trä och glas, ”Skyline Nagarium Marrakesch”.

Produkter från IKEA

IKEA säljer diverse produkter som på olika vis kan göras om till burar för hamstrar och gerbiler. Ett alternativ är SAMLA-lådor, som egentligen är plastlådor avsedda för förvaring. Genom att skära upp en öppning i locket och sätta dit ett nät kan du få en välventilerad bur som djuren inte kan rymma ifrån. Det är relativt vanligt att uppfödare använder SAMLA-lådor som burar, främst på grund av den ekonomiska aspekten. För att djuren ska få ordentligt med utrymme bör du köpa den största modellen som har måtten L78×B56×H43 cm och rymmer 130 liter. De mindre SAMLA-lådorna är inte så lämpliga som burar eftersom djuren får för lite utrymme att röra sig på.

Ytterligare ett tips är vitrinskåpet DETOLF. Om vitrinskåpet läggs ner får man en mycket rymlig och trevlig bur med glasväggar. Buren har måtten L163×B43×H37 cm. Dock saknas tak, men det är enkelt att bygga en träram med nät som säkerställer att djuren stannar kvar i buren och inte rymmer.

Gallerbur

Gallerburar är vanliga men inte alltid att rekommendera. Risken med att ha en gallerbur är att hamstrar och gerbiler ofta envisas med att gnaga på gallret, vilket kan orsaka skador på tänderna eller riva upp sår på nosen. En avbruten tand kan få livshotande konsekvenser eftersom det hindrar djuret från att äta. Dvärghamstrar är dessutom så små att de ibland kan trycka sig genom gallret och därigenom rymma. Det förekommer även att djur fastnar med sina ben eller klämmer svansen i gallret. Hamstrar och gerbiler kan dessutom klättra på gallret, vilket ger dem motion, men risken finns också att de tappar taget och ramlar ner och slår sig. Den som har gerbiler kan dessutom räkna med att djuren kommer skyffla ut stora mängder spån genom gallret och ut i rummet. Den enda fördelen med att ha en gallerbur är att gallret ger en god ventilering. Av alla dessa anledningar kan jag inte rekommendera gallerburar, när det finns så många bättre alternativ på marknaden.

Gerbilarium

Ett gerbilarium består av en bottendel av glas, samt en övre våning som har väggar av galler. Burtypen är avsedd för gerbiler, men sanningen är att gerbilarium inte är lämpliga för gerbiler. Som nämnts ovan är galler olämpliga, eftersom djuren kan skada nosen, tänderna, benen eller svansen på gallret. Ibland har dessutom den övre våningen ett nätgolv, vilket inte är tillåtet enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Av dessa anledningar är gerbilarium inte att rekommendera.

Hemmabygge

Sist, men inte minst, kan den som är händig själv bygga ihop en bur åt sina smådjur. Därigenom är det bara din fantasi som sätter gränserna! Kanske vill du utgå från ett bord som du vänder upp och ner, och sätter glasskivor som väggar och ett nättak som lock? Du kan även utgå från en bokhylla eller en byrå som du har dragit lådorna ur. Eller också bygger du verkligen din bur helt ifrån grunden. Som vanligt gäller min rekommendation att buren bör vara minst L70×B40×H40 cm, allra helst större. Plexiglas är ett användbart material som du kan såga i lämpliga stycken och montera ihop.

Burens placering

Det finns flera saker att tänka på innan du bestämmer var buren ska stå. Gerbiler och hamstrar är aktiva djur som för oväsen om nätterna, därför bör du undvika att ställa buren i ett sovrum. Det är fördelaktigt att ställa buren någonstans där du lätt kan se den, till exempel i köket eller vardagsrummet. Då märker du genast när djuren är vakna och kan umgås med dem. Det får gärna vara lite rörelse i rummet, men inte oväsen så att djuren blir störda när de ligger och sover. Djuren ska leva i naturliga ljuscykler som är indelade i dag och natt, därför får det gärna falla naturligt ljus på buren från ett fönster. Buren ska dock inte stå i direkt solsken, eftersom det varma solljuset kan göra att djuren dör av överhettning! Du kan skärma av solljuset med gardiner, men om rummet är i söderläge kan det ändå bli för varmt. En rumstemperatur på 18–24 °C är önskvärt. Om rummet saknar fönster måste du skapa dag och natt med artificiell belysning. Buren ska inte heller stå i drag eftersom smågnagare lätt blir förkylda. Slutligen behöver du ha plats att förvara djurens foder, spån, transportbur och leksaker i närheten av buren.

Gerbil njuter av solljuset

Buren får inte stå i direkt solsken under sommaren, eftersom värmeutvecklingen kan göra att djuren dör av överhettning. Däremot under vinterhalvåret, när det är lite kallare i rummet, kan särskilt gerbiler tycka om att njuta av svag höst- och vårsol. Hamstrar är vanligtvis inte lika förtjusta i solljus.

Antal burar per rum

Ifall det är möjligt bör man undvika att ha fler burar än nödvändigt i ett och samma rum. Anledningen är att gerbiler och hamstrar som inte känner varandra ser varandra som fiender, och därför kan de bli stressade av att känna varandras lukt. Smådjur som inte delar bur tillhör inte samma flock, och de är redo att slåss med varandra intill döden. Om honor och hanar hålls i samma rum kan de bli stressade och frustrerade när honorna brunstar, eftersom de känner lukten av varandra men inte kan para sig.

Många uppfödare har flera burar i ett och samma rum av praktiska skäl. Eftersom uppfödare har så många djur kan det tyvärr vara svårt att göra på något annat sätt. I så fall är det emellertid bra att reflektera över situationen och vara uppmärksam på samtliga djurs välmående och hälsa. Om en särskild individ skulle visa sig må dåligt av situationen kanske just den buren kan flyttas till ett annat rum, medan de övriga djuren kan bo kvar i det gemensamma rummet.

Referenser

1.
Fischer K, Gebhardt-Henrich S, Steiger A. Behaviour of golden hamsters (Mesocricetus auratus) kept in four different cage sizes. Animal Welfare. 2007;16(1):85-93.