Uppfödare eller djuraffär?

När du väl har bestämt dig för att skaffa gerbiler eller hamstrar är det dags att hitta någon som säljer dessa djur. Oavsett om du letar efter små ungar eller vuxna djur som behöver omplaceras, kan det vara en bra idé att kontakta en uppfödare som är registrerad i Svenska Hamsterföreningen med gerbilsektion (SHF). Ett annat alternativ är att läsa annonser från privatpersoner och svara på någon som verkar seriös. Det tredje alternativet är att köpa de nya familjemedlemmarna från en djuraffär. I detta avsnitt får du veta lite mer om de olika alternativen!

Att vända sig till en uppfödare

Att vända sig till en registrerad uppfödare är ett bra alternativ oavsett om du letar efter ungar eller lite äldre djur som behöver omplaceras. Uppfödare brukar vara kunniga och mycket engagerade i sina djur, samt har en tanke bakom varje parning. Seriösa uppfödare försöker avla på friska djur med trevligt temperament och ger ungarna mycket mänsklig kontakt under uppväxten. Därför är ungarna ofta nyfikna och tama när du hämtar hem dem. Ibland har uppfödare lite äldre djur till salu, exempelvis avelsdjur som inte ska få några fler ungar, eller djur som visat sig olämpliga till avel. Du kan läsa mer om olika uppfödare samt hitta kontaktuppgifter till dem på SHF:s hemsida.

Uppfödaren brukar vilja veta lite mer om dig och vad du kan erbjuda för hem åt smådjuren. Ibland får du betala en tingningsavgift för de djur som du vill ha. När gerbilerna eller hamstrarna är tingade så är de reserverade för dig, men du får inte hämta hem dem än. Ungarna måste nämligen bli tillräckligt gamla innan de får lämna sin mamma. Du kan ångra dig trots att du har tingat ungarna, men då brukar du inte få tillbaka avgiften. På så vis försöker uppfödaren undvika oseriösa kunder.

Om du köper gerbiler eller hamstrar från en uppfödare får du med dig djurens stamtavlor hem. Dessutom vill många uppfödare hålla kontakten med dig under hela djurens livstid. I gengäld har du möjlighet att ställa uppfödaren alla frågor som du undrar över. Ibland kan du behöva skriva under ett avtal där uppfödaren ställer olika krav. Det kan till exempel stå att du inte får sälja djuren vidare utan uppfödarens medgivande, inte får avla på djuren eller att djuren måste få tillgång till vissa saker i sin bur. Vissa uppfödare tar tillbaka djur som köparen av någon anledning inte kan behålla.

Att köpa ifrån en privatperson

Det finns gott om gerbiler och hamstrar som behöver omplaceras till nya hem. Ofta är det inget fel på djuren, utan de kan vara både snälla och nyfikna. Om du letar efter lite äldre djur är det verkligen en god gärning att ge dessa gerbiler och hamstrar en ny chans! Du kan hitta dem i diverse annonser.

Det finns även en hel del gerbil- och hamsterungar som har fötts upp av privatpersoner som inte är registrerade uppfödare. I många fall har sådana djur fått en bra uppväxt med mycket mänsklig kontakt, vilket gjort dem tama. Risken finns dock att uppfödaren saknar den kunskap som en registrerad uppfödare har. Det finns även oregistrerade uppfödare som inte är seriösa utan driver uppfödningen i vinstdrivande syfte eller för produktion av reptilmat. Dessa uppfödare bör du försöka undvika.

Hälsa alltid på hemma hos uppfödaren innan du köper smådjur från någon. Kontrollera att djuren är friska och mår bra. Titta på buren där djuren har vuxit upp och kontrollera att allt verkar som det ska. Be att få titta på föräldradjuren om de finns tillgängliga. Passa även på att ställa frågor som du undrar över! Acceptera aldrig att köpa djur från någon ”på gatan”, till exempel på en parkeringsplats.

Angående djuraffärer

Det är väldigt vanligt att folk vänder sig till djuraffärer för att köpa gerbiler och hamstrar. Självklart går det att få tag i mysiga och fina djur hos djuraffärer, men det finns flera skäl till varför det inte är att rekommendera.

Djuraffärer köper ofta in gerbiler och hamstrar från grossister som föder upp dem i stora antal1. Uppfödningen är ofta oseriös och du som köpare saknar inblick i verksamheten1. Det är inte säkert att någon hänsyn tas till om föräldradjuren kan bära på någon sjukdom eller om de är besläktade med varandra, vilket kan resultera i sjuka djur och inavel. Risken finns också att etiska aspekter inte efterföljs, såsom att honor kan bli parade så fort de är könsmogna och sedan behöva föda flera kullar. De små ungarna får ingen direkt mänsklig kontakt under uppväxten, vilket medför att de ofta är skygga för människor. Dessutom sker uppfödningen ofta i andra länder, trots att resan till Sverige är lång och stressande för djuren1.

Den enda fördelen med att köpa djur från en djuraffär är att köpet går fort från det att du har bestämt dig till dess att du får hem dina djur. Det kan vara positivt om du snabbt vill ha gerbiler eller hamstrar, men det innebär också att många personer impulsköper smådjur och sedan ångrar sig1.

Om du ändå vill köpa dina smådjur ifrån en djuraffär, så bör du ta hänsyn till att många affärer säljer ensamma dvärghamstrar och gerbiler trots att de är flockdjur. Köp inte en hamster eller gerbil från en djuraffär som tar dåligt hand om den, det kommer bara att leda till att affären köper in nya djur. Välj istället den bästa djuraffär som du kan hitta och köp flera individer om det är flockdjur!

Djuraffärer använder ibland sin egen terminologi för att beskriva vad de säljer. Termen ”sibirisk dvärghamster” betyder nästan alltid att det är en hybrid mellan Vintervit och Campbells dvärghamster2. Hybrider kan bli mycket trevliga husdjur, men de bör inte avlas på eftersom hybrider inte är en ren art.

Slutligen bör du tänka på att personalen i djuraffärer är där för att sälja, och det innebär att de kan försöka få dig att köpa saker som inte är bra för smådjuren. Hamstervadd och saltsten är två exempel på saker som du ska undvika att köpa. Dessutom är majoriteten av de burar som säljs i djuraffärer alldeles för små för att djuren ska må bra i dem. Visserligen finns det krav på att den som driver djuraffären ska ha relevant utbildning, men när det gäller själva personalen finns det inga krav på utbildning alls3.

Referenser

1.
Zoohandel. Djurens Rätt. Published October 27, 2017. Accessed April 11, 2018. https://www.djurensratt.se/djur-som-familjemedlemmar/zoohandel
2.
Hybrider. Svenska Hamsterföreningen. Published April 6, 2018. http://www.hamsterforeningen.se/våra-arter/dvärghamster/hybrider-7803911
3.
Jordbruksverket. Föreskrifter Och Allmänna Råd Om Hållande, Uppfödning Och Försäljning Av Sällskapsdjur; SJVFS 2015:34 Saknr L 80. Statens jordbruksverks författningssamling; 2015.