Introducera gerbiler med ”split cage” metoden

Gerbiler är flockdjur som trivs bäst i par eller grupp. Om du har en ensam gerbil kan du behöva introducera den för en annan gerbil, för att den ska få sällskap. Gerbiler är revirhävdande djur och ogillar främmande gerbiler, därför måste de få tid att vänja sig vid varandra innan de kan bli vänner. En bra metod för att introducera gerbiler kallas på engelska för ”split cage method”, vilket kan översättas till ”delad bur metoden”. Den går ut på att gerbilerna får bo i en varsin halva av en bur som har delats av på mitten, så att de inte kan komma åt varandra. På så vis kan de vänja sig vid varandras lukt innan de får mötas på riktigt.

Vilka gerbiler kan introduceras för varandra?

Faktorer som kön och ålder är avgörande för hur enkelt det är att introducera två gerbiler för varandra. Det är ofta lättare att introducera främmande hanar för varandra jämfört med att försöka sätta ihop två honor. Åldern är också en viktig aspekt då den styr könsmognaden. Det allra lättaste är att introducera två icke könsmogna ungar för varandra, då behöver man knappt ens använda ”split cage” metoden, eftersom de nästan ögonblickligen brukar acceptera varandra och bli vänner. Om någon gerbil har hunnit bli könsmogen kräver dock introduktionen lite mer tid, och det är viktigt att gerbilerna inte kommer åt varandra eftersom de kan försöka skada varandra. Svårighetsgraden höjs ytterligare om båda gerbilerna är könsmogna. Könsmognaden inträffar när gerbilen är omkring 8–10 veckor gammal. Jag rekommenderar inte någon att sätta ihop två könsmogna gerbiler, om man inte har mycket erfarenhet och vet vad man håller på med.

”Split cage” metoden ska användas för att sätta ihop två gerbiler med varandra, försök aldrig sätta ihop en grupp av gerbiler. Även om det inte är omöjligt är det inte att rekommendera då någon gerbil kan skadas allvarligt.

 • Unge + Unge = Lätt
 • Unge + Vuxen = Medel
 • Vuxen hane + Vuxen hona = Medel (om honan är fertil kommer det troligen bli ungar)
 • Vuxen hane + Vuxen hane = Svårt
 • Vuxen hona + Vuxen hona = Mycket Svårt (men inte omöjligt).
 ”Split cage” metoden kan även användas för att introducera två hamstrar till varandra. På denna sida kommer dock fokus ligga på gerbiler.
Split cage

Det är mycket enklare att introducera gerbiler för varandra om minst en av dem inte är könsmogen. Vilda.

”Split cage” metoden

”Split cage” metoden är ett säkert sätt att introducera gerbiler för varandra1,2. Metoden går ut på att gerbilerna få bo i en varsin halva av en avdelad bur. På så vis får de chans att vänja sig vid varandras lukt innan de träffas på riktigt. Det kan ta olika lång tid innan gerbilerna accepterar varandra. Om en vuxen gerbil sätts ihop med en unge kan det ta 1–2 veckor innan de accepterar varandra, medan två vuxna honor kan behöva 3–4 veckor innan de blir vänner. Vissa gerbiler kommer aldrig att acceptera varandra, då får man respektera deras önskan och låta dem bo separat. De flesta gerbiler mår dock bäst tillsammans med en burkamrat.

Det brukar gå bra att introducera en vuxen gerbil till en icke könsmogen gerbil. Astrid och Luna.

split cage

Gerbilerna nosar på varandra genom gallret. Det är bra för då lär de känna varandra. Luna och Vilda.

Fyll buren med 5 cm spån och några rutor toapapper att boa med. Det ska inte vara en massa spån, leksaker och hus i buren under introduktionstiden, eftersom gerbilerna då kan vilja hävda revir på saker i buren. Det är bättre med en tom och tråkig bur, så gerbilerna måste interagera med varandra. Det låter lite elakt, men det är ju bra om gerbilerna blir vänner så fort som möjligt. Observera att det ska finnas en vattenflaska på båda sidorna av buren! De kan även få en varsin matskål, eller så strör du ut maten direkt i spånet.

Gerbilerna ska sitta på en varsin sida i buren. Byt plats på dem 3 gånger om dagen, så att de spenderar varje natt på en ny sida av buren. På så vis kommer gerbilerna sprida sina lukter på båda sidorna av buren. Goda tecken på att gerbilerna kommer överens är att de försöker putsa varandra genom gallret i mitten av buren, eller om de sover i varandras bon. Det är även positivt om de sover bredvid varandra vid avskiljaren. Ett tecken på att de inte riktigt uppskattar varandra är om de går runt och revirmarkerar varje gång man byter sida på dem. En annan varningssignal är om gerbilerna stampar mot varandra. Om gerbilerna gör utfall mot avskiljaren är de definitivt inte redo för att introduceras för varandra.

Split cage

Såhär kan buren se ut då den har delats av i två halvor enligt ”Split cage” metoden.

Låt gerbilerna sitta i den delade buren i minst en vecka. Om gerbilerna då verkar uppskatta varandras sällskap, kan man testa att ta bort nätet i mitten av buren. Ha på dig ett par tjocka handskar och var beredd att sära på gerbilerna ifall de börjar slåss. De kan nämligen bita dig riktigt hårt om det vill sig illa. Det är vanligt att en gerbil skjuter rygg för att visa sin dominans, då är det positivt om den andra gerbilen trycker sig mot marken och piper för att visa att den är underlägsen. Om den andra gerbilen inte accepterar att den är underlägsen, så kommer det bli slagsmål. Det är normalt att gerbilerna jagar varandra lite grann, men det får inte gå överstyr. Om gerbilerna slåss i en ”boll” måste de ögonblickligen säras på igen! Sitt bredvid buren och observera gerbilerna i 30–60 minuter. Om de verkar komma överens kan du sedan avlägsna dig lite från buren, men håll dig i närheten de första 5 timmarna för att kunna ingripa ifall gerbilerna blir osams. Det kan vara lämpligt att göra detta på en helg då du har mycket tid!

Ifall gerbilerna bråkar kan man sätta tillbaka dem i den delade buren med ett galler emellan och vänta minst 2 dagar (eller tills de verkar komma överens). Sedan kan man försöka introducera dem för varandra igen. Detta kan upprepas ett par gånger, men om de fortfarande är osams efter 2–3 försök så kommer det troligtvis inte att gå att sätta ihop gerbilerna. Då får man respektera deras önskan att bo separat.

Vid introduktion av två honor, där en av honorna är könsmogen, är det en god idé att hålla koll på den honans brunstcykel. En hona som brunstar kommer troligtvis inte att acceptera en ny burkamrat just den dagen. Könsmogna honor brunstar ungefär var fjärde dag. Du kan se detta på gerbilens kroppsspråk; en gerbilhona som brunstar sitter ofta stilla på en plats i buren där det är god utsikt. Hon vill inte göra saker som hon normalt tycker om. Ofta är hon uppburrad och ser lite sur ut.

Brunst kroppsspråk

Det är inte lämpligt att släppa ihop två gerbilhonor om den ena honan brunstar. En brunstande hona sitter ofta stilla på en plats i buren, ser uppburrad och lite sur ut. Luna, foto från ett annat tillfälle. Detta är inte en delad bur.

Efter en lyckad hopsättning

Om du har lyckats sätta ihop gerbilerna och de fortfarande håller sams efter 5 timmar i samma bur kan du börja andas ut. Det värsta borde nu vara över. Fortsätt hålla ett extra öga på gerbilerna under ett par dagars tid och kontrollera att de fortfarande tolererar varandra. De första dagarna kan gerbilerna vara lite spända mot varandra, men efter någon vecka brukar man se en stor förändring.

Efter den andra dagen kan du sakta börja fylla på med saker i buren. Ge dem en sak per dag. Dag 3 kan de få kartonger att gnaga på. Dag 4 ett sandbad. Dag 5 ett hus, och så vidare. Anledningen till att du ska göra detta successivt är att djuren annars kan börja gräla om sakerna och markera revir.

gerbiler

Vilda och Luna, efter en lyckad introduktion med ”split cage” metoden. Här har de fått ett sandbad som de undersöker.

Att bygga en delad bur

I det här avsnittet får du tips på hur du kan bygga en egen avskiljare för att dela upp en bur i två halvor. Det är inte så svårt men kräver att du har rätt utrustning. Det finns många olika sätt att bygga avskiljaren och det behöver inte alls vara komplicerat.

Man kan välja mellan att dela in buren i två ”fyrkanter” eller två ”trianglar”, beroende på om man delar den på mitten av långsidan eller längs någon av diagonalerna. Det säkraste alternativet anses vara att dela buren längs diagonalen, men om man bygger en stadig avskiljare är det minst lika säkert att dela av buren på mitten av långsidan.

Man kan använda ett enkelt galler eller ett dubbelt galler. Det säkraste är att använda ett dubbelt galler, där det är cirka 1 cm mellan de båda gallren. Då kan gerbilerna inte skada varandra genom gallret.

Jag ville bygga en stadig avskiljare som kunde användas vid flera tillfällen, och som är säker för gerbilerna att använda. Nedan kommer jag beskriva hur vi byggde vår avskiljare.

En stadig avskiljare håller gerbilerna tryggt på en varsin halva i buren. Luna.

Verktyg som behövs

För att bygga avskiljaren använde vi följande utrustning:

 • Avbitartång
 • Brytkniv
 • Hammare
 • Häftpistol med fintrådsklammer 8 mm
 • Måttband
 • Rasp
 • Sandpapper
 • Skruvtving
 • Spetstång
 • Såg
 • Trälim
 • Vinkelhake
Verktyg

Här är verktygen vi använde för att bygga avskiljaren.

Material som behövs

Följande material använde vi för att bygga avskiljaren:

 • Ett sammansvetsat galvaniserat nät med fyrkantiga maskor. Maskstorleken var 12,5 mm.
 • En trälist av ek med måtten 1 cm*2 cm. Ek är ett lämpligt träslag eftersom det är hårt.
 • Tätningslist av gummi med måtten 1 cm*5 mm.

Sammansvetsat galvaniserat voljärnät med 12,5 mm i maskstorlek.

Trälist av ek. Mått: 1 cm*2 cm.

Tätningslist

Tätningslist. Bredd 1 cm, tjocklek 5 mm.

Tillvägagångssätt

 1. Mät buren noggrant och skriv ner måtten på bredd och höjd.
 2. Dra av 12 mm ifrån måttet på bredd, som kompensation för nätet som kommer uppta cirka 2 mm på vardera sidan av avskiljaren, samt tätningslisten som kommer uppta cirka 4 mm på vardera sidan av avskiljaren. 2+2+4+4=12 mm.
 3. Såga ut 4 bitar av trälisten. 2 bitar ska vara lika långa som buren är hög. De andra två bitarna ska vara burens bredd minus 12 mm. Bitarna ska sågas med 45 graders vinkel.

  Trälisten har sågats till enligt burens mått och med 45 graders vinkel i hörnen.

 4. Limma ihop trälisterna med trälim till en ram. Fäst med två häftklamrar på båda sidorna i varje hörn.

  Hörn

  Hörnen har limmats ihop med trälim och fästs med 2 häftklamrar på varje sida.

 5. Testa om träramen passar i buren. Det får inte finnas någon springa uppåt mellan avskiljaren och burens tak. Då min bur inte har ett fyrkantigt tvärsnitt behövde vi limma fast en del av trälisten på träramen, så att springan vid avskiljarens topp försvann.

  Vi fick limma fast en till del av trälisten på ramen för att det inte skulle finnas någon springa mellan avskiljaren och burens tak.

 6. Använd avbitartång för att klippa ut två lagom stora nät. Häfta fast dem på vardera sidan av träramen.  Det ska vara en luftspalt på 1 cm mellan de två näten, så att gerbilerna inte kan skada varandra genom nätet. Vik in ändarna runt kanten, eftersom de är vassa.

  Invikt nät

  Nätet viks in runt trälisten så att gerbilerna inte kan skada sig på de vassa kanterna.

 7. Klistra fast tätningslisten på avskiljarens sidor. Eftersom tätningslisten är gjord av gummi kommer den skapa friktion som får avskiljaren att sitta stadigt på plats. Dessutom skyddar den ditt akvarium från repor. Tätningslisten kan fästas extra stadigt med häftklamrar.
 8. Testa om avskiljaren passar i buren. Vi hade byggt avskiljaren lite för bred, så vi fick kompensera genom att skära tätningslisten tunnare.

  Den färdiga avskiljaren.

 9. Duscha avskiljaren med vatten. Särskilt det galvaniserade nätet var smutsigt och blev mycket fräschare efter en avsköljning.

Är det värt besväret?

Man kan fråga sig om det är värt besväret att bygga en delad bur för att introducera två gerbiler för varandra. Om du frågar mig så är svaret ja! Gerbiler är flockdjur och de uppskattar verkligen att bo ihop.

Gerbilerna sover ihop

Gerbilerna sover tillsammans i boet efter en lyckad introduktion. Luna och Astrid.

Referenser

1.
Elliott P. How to Split Cage a Gerbil. wikiHow. Published 2019. Accessed March 10, 2019. https://www.wikihow.com/Split-Cage-a-Gerbil
2.
Einarsson M. Sätta ihop gerbiler. Gerbilföreningen. Published 2019. Accessed March 10, 2019. http://www.gerbilforeningen.se/pages/introduktion.html