Vintervit dvärghamster

Den vintervita dvärghamstern (Phodopus sungorus) har fått sitt trivialnamn efter sin vita vinterpäls, som hjälper den att smälta in omgivningen när dagarna blir kortare och snön faller. Nedan ska vi lära oss mer om hur den vintervita dvärghamstern lever i det vilda, vilken föda de äter och hur de fungerar som sällskapsdjur. Avslutningsvis får vi lära oss mer om artens historia.

Vintervit dvärghamster i det vilda

Den vintervita dvärghamstern förekommer naturligt i södra Ryssland och norra Kazakstan1. Biotopen utgörs framför allt av torr grässtäpp, samtidigt som jordbruket är relativt utbrett i regionen2. Området kännetecknas av låg nederbörd och kontinentalklimat, vilket innebär att temperaturen kan svänga kraftigt mellan olika årstider och mellan olika tider på dygnet2. Kartan nedan visar den vintervita dvärhamsterns ungefärliga utbredning i det vilda1.

vintervit_karta

Karta över den vintervita dvärghamsterns utbredning i det vilda. Det var utanför staden Omsk, Ryssland, som de första hamstrarna fångades in.

Enligt IUCN är den vintervita dvärghamstern en solitär art, som lever ensam i det vilda1. Här i Sverige finns det emellertid många källor som hävdar att den vintervita dvärghamstern är ett flockdjur. Exempelvis så skriver Jordbruksverket att gnagare ofta är flockdjur som ska hållas i par eller grupp, men de gör undantag för guldhamstrar som är aggressiva mot artfränder3. Jordbruksverket gör däremot inte något uttryckligt undantag för dvärghamstrar, vilket innebär att de indirekt antyder att dvärghamstrar är flockdjur. Tyvärr har jag själv aldrig sett en vild vintervit dvärghamster, så jag har svårt att ta ställning till huruvida de är solitära eller flockdjur.

Den vintervita dvärghamstern lever i utgrävda tunnelsystem under marken. De kan gräva sina egna tunnlar, men det händer också att de tar över gamla tunnelsystem som har grävts ut av andra gnagare. Tunnelsystemet har en eller två kammare med flera utgångar. Under vintern ligger boet på cirka 1 meters djup. Den huvudsakliga födan utgörs av frön, insekter och larver som hamstern samlar in i sina kindpåsar och bär hem till boet. Arten går inte i dvala, så för att klara vintern lagrar den upp stora matförråd under marken. Dessutom lägger hamstern på sig ett tjockt fettlager som skyddar den mot svält och kyla.1

Hamstrar är skymningsaktiva djur som sover om dagen och är mest aktiva i skymningen. Reproduktionen sker vanligtvis under de varma årstiderna. Honan föder 5–6 kullar mellan april och september, vanligtvis med 4–11 ungar i varje kull. Ungarna börjar i sin tur reproducera sig så fort de har uppnått en vikt av cirka 20 g. På vissa platser anses den vintervita dvärghamstern vara ett skadedjur, men i dagsläget är den inte hotad i det vilda.1

Alla vilda vintervita dvärghamstrar har färgen agouti, med brun rygg, ljusgrå mage och svart ål (en svart linje längs med ryggraden). När dagarna blir kortare ändras färgen och hamstern får en vit vinterpäls för att smälta in i snön.

Dvärghamster höstlöv

Agouti är den färg som alla vintervita dvärghamstrar har i det vilda.

Vintervit dvärghamster som husdjur

Dvärghamstrar har många fördelar för den som letar efter ett mindre husdjur. De kräver inte så mycket tid av dig, är relativt billiga och tar dessutom inte upp så mycket plats. Samtidigt kan de erbjuda mycket glädje och sällskap. Många allergiker som har svårt att vistas i närheten av hundar och katter klarar ofta av att bo tillsammans med hamstrar, då de inte är lika allergiframkallande. Med rätt skötsel så är hamsterungarna tama redan när de lämnar uppfödaren och flyttar till sitt nya hem. De är relativt lätta att hålla i, även för barn, men de är väldigt ömtåliga eftersom de är så små. Ett fall från en halvmeters höjd kan resultera i brutna tänder eller brutna ben. Med andra ord är det viktigt att djuren behandlas varsamt och helst av vuxna människor.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska dvärghamstrar hållas i par eller grupp3. Ofta är det lämpligast att köpa två syskon av samma kön ifrån en uppfödare, för syskon brukar trivas bra ihop. Det kan även gå bra att introducera en icke könsmogen hamster till en vuxen hamster av samma kön, men då kan de behöva lite tid för att vänja sig vid varandra. Om du sätter ihop en hane med en hona kommer de snart att få många ungar, så detta ska undvikas om du inte är påläst och intresserad av uppfödning. Försök aldrig att sätta ihop två vuxna hamstrar av samma kön, för de kommer slåss till döden!

Två hamstrar nära varandra

Vintervita dvärghamstrar ska hållas i samkönade par.

Vintervita dvärghamstrar är pigga och nyfikna små krabater som är mest aktiva om kvällen och natten. Om dagen ligger de mest och sover. Det är viktigt att respektera djurens dygnsrytm och lämna dem ifred om dagen, eftersom hamsterns livstid kan förkortas om den ofta blir störd då den ligger och sover.

Enligt typstandarden ska en vintervit dvärghamster vara 9–10 cm lång och väga 55–65 g. Livslängden är oftast 2–3 år. Arten finns i fyra färger: agouti, sapphire, agouti pearl och sapphire pearl.4

Dvärghamstrar ska bo i rymliga akvarium eller stora duna-burar, med en bottenyta av minst 70*40 cm. Undvik gallerburar eftersom dvärghamstrar är experter på att klämma sig ut genom gallret och därmed rymma. Botten ska vara täckt av ett 5–10 cm tjockt lager strömedel. Dessutom är det bra om hamstrarna har ett par trähus att sova i, rör att springa i, kartonger att gnaga sönder och ett sandbad med låga kanter, där djuren kan göra rent sin päls. Nedan visas ett exempel på hur två dvärghamstrar kan bo.

bur dvärghamster

Den här buren är inredd för två dvärghamstrar.

Den vintervita dvärghamsterns historia

Arten upptäcktes år 1773 av en man som hette Pallas. Till att börja med räknades Vintervit och Campbells som samma art, men senare delades de upp i två olika arter. År 1968 fångades den första vintervita dvärghamstern in utanför Omsk, Ryssland. Hamstrarna var del i ett forskningsprojekt som syftade till att lära sig mer om arten. Senare såldes vissa hamstrar vidare till privatpersoner, och det är från dessa hamstrar som våra tamdjur stammar.4

Hamster

Vintervit dvärghamster med färgen Sapphire.

 

Referenser

1.
Cassola F. Phodopus sungorus, Dzhungarian Hamster. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Downloaded from http://www.iucnredlist.org/details/17037/0. Published 2016. Accessed May 1, 2018.
2.
Lande A, et al. Kazakstan. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kazakstan. Published 2018. Accessed June 5, 2018.
3.
Jordbruksverket. Så sköter du dina smågnagare. Jordbruksverket. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/smagnagare.4.62af51191240430af4d80002633.html. Published 2018. Accessed June 5, 2018.
4.
Rysk vintervit dvärghamster. Svenska Hamsterföreningen. http://www.hamsterforeningen.se/våra-arter/dvärghamster/rysk-vintervit-18359087. Published 2018. Accessed June 6, 2018.