Integritetspolicy

Det här är den rådande integritetspolicyn för webbplatsen gerbilhamster.se. Policyn beskriver hantering och skydd av personuppgifter. Bara genom att använda webbplatsen gerbilhamster.se samtycker du till informationen som framgår av integritetspolicyn nedan.

Sammanfattning

Vi samlar in information om samtliga besökare via tredjepartstjänsten Google Analytics som bland annat använder Cookies (kakor). Google Analytics hjälper oss att följa din navigation på hemsidan samt förser oss med värdefull statistik såsom vilken webbläsare och hårdvara du använder. Informationen används för att förbättra webbplatsen samt för att studera om den används på önskat sätt. Vi följer både Svensk lagstiftning och EU-förordningar, därmed gäller även regleringar i enlighet med GDPR. Det innebär att Google Analytics inte har vår tillåtelse att lagra IP-adresser. Vi använder Google Analytics tillägg ”Anonymus IP” för att maska IP-adresser. Därmed kan vi inte veta vem du är, med undantag för om du skulle göra intrångsförsök på webbplatsen. Om du försöker hitta hemliga webbsidor eller gör attacker mot gerbilhamster.se kommer din fullständiga IP-adress att lagras för att skydda oss mot dina intrångsförsök. Vi gör vårt yttersta för att dina uppgifter ska lagras på ett säkert sätt och din information lämnas endast ut åt betrodda tredjeparter.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats gerbilhamster.se. Informationen samlas in automatiskt med hjälp av statistikverktyget Google Analytics som bland annat använder cookies (kakor) som lagras på din enhet. Genom att använda gerbilhamster.se accepterar du att cookies används. Du kan läsa mer om cookies i vår separata Cookies Policy.

Vi undviker att samla in personligt identifierbar information om våra användare, så länge det inte är nödvändigt av säkerhetsskäl (se utförligare beskrivning nedan). Däremot så samlar vi in allmänna uppgifter från dig.

Den insamlade informationen inkluderar hur du navigerar på hemsidan, inklusive tidpunkterna för dina navigationer. Dessutom samlar vi in platsangivelser från din enhet. Vi får även veta om du är en återvändande besökare eller om det är ditt första besök på webbplatsen. Vi får veta vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, ditt enhetsspråk och din skärmstorlek. Ifall du besöker oss från en telefon får vi även veta vilken telefonmodell du använder. Slutligen så samlar vi in maskade IP-adresser från våra användare genom att använda Google Analytics tillägg ”Anonymus IP”. Det innebär att sista numret i IP-adressen har sats till 0, vilket medför att den maskade IP-adressen inte pekar mot en specifik användare. Dock så finns det undantag: vi samlar in den fullständiga IP-adressen ifrån användare som aktivt söker efter säkerhetshål på webbplatsen gerbilhamster.se, det vill säga användare som får felmeddelanden.

Om du hittade vår webbplats gerbilhamster.se via en sökning med sökmotorn Google, så får vi även veta vilket eller vilka sökord du använde i den specifika sökningen som ledde dig in på vår webbplats.

Användning av information

Den information som vi samlar in från dig används huvudsakligen för att förbättra webbplatsen gerbilhamster.se. Genom att du bidrar med statistik kan vi enklare anpassa hemsidan efter dig så att du får en personligare och bättre upplevelse.

När vi samlar in information om hur du navigerar på hemsidan så kan vi lära oss vilka sidor som är populära respektive vilka sidor som sällan får besök. Informationen används för att göra det enklare att navigera på hemsidan.

Då vi samlar in information om webbläsare, operativsystem, skärmstorlekare och telefonmodeller får vi goda förutsättningar att anpassa hemsidan så att den ser bra ut för just våra användare. Vi utvecklar webbplatsen så att den på sikt ska vara kompatibel med majoriteten av de enheter som våra besökare använder.

Anledningen till att vi samlar in hela IP-adressen ifrån användare som aktivt gör intrångsförsök är att vi måste kunna spärra dessa IP-adresser av säkerhetsskäl. Därmed minskar risken för intrång på hemsidan.

Vi samlar in information om vilka sökord våra besökare använder på Google när de hittar vår webbplats för att få veta varför de besöker gerbilhamster.se. Genom att följa våra användares navigering på gerbilhamster.se har vi även möjlighet att dra slutsatser kring om de hittar det de sökte efter. Ifrån detta kan vi lära oss vad våra användare är intresserade av och hur hemsidan kan bli lättare att navigera på.

När vi samlar in information om din plats och ditt enhetsspråk får vi en uppfattning över om hemsidan passar bra som den är nu, bara på svenska, eller om vi borde översätta delar av hemsidan till andra språk i framtiden.

Lagring och skydd av information

Vi överför inte informationen som vi samlar in från dig till tredje part. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva webbplatsen gerbilhamster.se. Informationen som vi samlar in från dig med hjälp av Google Analytics överförs till Googles servrar som är lokaliserade i USA. Google sammanställer informationen och rapporterar tillbaka till oss hur vår webbplats används. Företaget CodeOOf tar del av rapporterna ifrån Google Analytics, eftersom det är CodeOOf som är ansvariga för webbplatsens funktionalitet. Både Google och CodeOOf kan komma att lämna vidare uppgifterna till tredje part som ska behandla data å deras vägnar eller ifall det krävs av lagar och förordningar.

Vidare så anser vi att det är nödvändigt att dela med oss av information i syfte att förhindra illegala aktiviteter eller vidta åtgärder mot brott mot våra användarvillkor. Av denna anledning kommer IP-adresser ifrån användare som har gjort intrångsförsök på gerbilhamster.se att spridas vidare till tredje part via vår säkerhetstjänst för att skydda andra webbplatser från intrång. Informationen om IP-adresser som har gjort intrångsförsök på gerbilhamster.se är inte tillgänglig för Google Analytics och vid tester har det inte varit möjligt att hitta någon koppling mellan användares data på Google Analytics och säkerhetsloggen.

Slutligen vill vi påpeka att ingen metod för att skydda information på internet är 100 % säker. Därför undviker vi att samla in information från våra användare som vi inte behöver. Den information som vi trots allt samlar in lagrar vi så säkert vi kan. Lagringstiden kan skilja sig åt. Om du får ett felmeddelande så lagras din IP-adress i 1–2 månader utan kryptering i vår säkerhetslogg.

Externa länkar

Gerbilhamster.se innehåller länkar till externa hemsidor som drivs av tredje part. Vi ansvarar inte för dessa hemsidor och kan inte hållas ansvariga för deras hantering av personuppgifter. Vi rekommenderar att ni läser igenom de externa hemsidornas integritetspolicyer innan ni följer våra länkar till de externa hemsidorna.

Samtycke

Genom att använda gerbilhamster.se godkänner du vår integritetspolicy. Observera att integritetspolicyn kan komma att ändras eller uppdateras från tid till en annan, därmed bör du läsa igenom integritetspolicyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du fortfarande godkänner villkoren.

Kontakt

Gerbilhamster.se drivs som ett hobbyprojekt av två privatpersoner. Företaget CodeOOf driver och ansvarar för funktionalitet och användning av webbplatsen. Vi är kontaktbara via mejladressen:

(gerbilhamster)@codeoof.com – utan parentes!

 

Uppdaterad 30 oktober 2018