Ansvarsfriskrivning

Gerbilhamster.se drivs som ett hobbyprojekt av två personer. Vi strävar efter att informationen som anges på gerbilhamster.se ska vara korrekt, men vi kan inte garantera att informationen som finns på gerbilhamster.se är korrekt. Av denna anledning kan vi inte ta något som helst ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på gerbilhamster.se.

Informationen som presenteras på gerbilhamster.se är skriven av lekmän som saknar profession inom området. Texterna som presenteras på gerbilhamster.se är därför enbart till för att sprida generell information. Vi som driver gerbilhamster.se tar inget ansvar för innehållet på gerbilhamster.se, och vi uppmuntrar inte våra användare att sprida information från gerbilhamster.se. Vi tar inte något ansvar ifall om informationen som presenteras på gerbilhamster.se innehåller felaktigheter eller om viktig information har utelämnats. Vi tar inte heller ansvar för om informationen som presenteras på gerbilhamster.se är utdaterad. Alla rekommendationer som ges på gerbilhamster.se grundar sig på den kunskap som författarna hade då texten skrevs, men vi ger inga garantier för att rekommendationerna är lämpliga att följa. Därför tar vi inte något ansvar för eventuella konsekvenser av att någon följer de rekommendationer som framförs på gerbilhamster.se. Vi som driver gerbilhamster.se friskriver oss från allt ansvar för hur informationen som förmedlas på gerbilhamster.se används direkt eller indirekt.

Vi som driver gerbilhamster.se har inte någon veterinärutbildning och informationen som anges på gerbilhamster.se kan därför inte ersätta konsultation med en legitimerad veterinär. Vi som driver gerbilhamster.se är inte heller dietister, vilket innebär att den näringsmässiga information som presenteras på gerbilhamster.se inte alls behöver vara korrekt. Det är alltid användarens eget ansvar att söka upp och erhålla lämplig professionell konsultation vid behov.

Vi som driver gerbilhamster.se är inte jurister. Informationen som presenteras på gerbilhamster.se kan därmed inte tolkas som juridisk rådgivning. Vi garanterar inte att våra tolkningar av lagar, föreskrifter och liknande texter som presenteras på gerbilhamster.se är korrekta, utan vi har endast försökt tolka dessa skrifter efter bästa förmåga. Informationen som anges på gerbilhamster.se kan aldrig ersätta de ursprungliga texterna och därför ska användarna alltid söka upp gällande juridiska dokument om de har funderingar över juridiska frågor. Användaren bör även vara medveten om att gerbilhamster.se endast förmedlar information om lagar ur en svensk kontext, därmed kan informationen som presenteras på gerbilhamster.se inte användas i andra länder än Sverige.

Vi som driver gerbilhamster.se kan inte garantera att gerbilhamster.se är fri från virus eller andra skadliga objekt. Det är alltid besökarens egen risk att gå in på gerbilhamster.se. Vi tar inte heller något ansvar för eventuella intrång som kan ha skett på gerbilhamster.se och den information som då kan ha dykt upp på gerbilhamster.se. Finns olämplig, felaktig eller stötande information på gerbilhamster.se uppmanar vi dig som läsare att meddela oss via (gerbilhamster)@codeoof.com (ta bort parentesen först).

Gerbilhamster.se innehåller länkar till externa hemsidor och diverse material som inte alls är relaterade till gerbilhamster.se. Dessa externa hemsidor har inte gett sitt godkännande till att gerbilhamster.se länkar till dem. Vi som driver gerbilhamster.se garanterar inte att informationen som anges på dessa externa hemsidor är korrekt eller komplett och vi tar inget ansvar över den information som framförs på dessa externa hemsidor. Vi står inte heller bakom eventuella åsikter som framförs på dessa externa hemsidor.

Det förekommer att gerbilhamster.se länkar till Creative Commons licenserat material. Vi som driver gerbilhamster.se vill förtydliga att vi använder Creative Commons licenserade verk utifrån de krav som framställs i licenserna utifrån bästa förmåga. Verkens upphovsmän har i övrigt inte bidragit till gerbilhamster.se eller godkänt vårt användande av deras material.

 

Uppdaterad 16 juli 2020