Träslag & Växter i naturen

På den här sidan får du lite tips om ett urval av växter i den svenska naturen som du kan ta in och ge till dina hamstrar och gerbiler. Jag passar även på att gå igenom olika träslag. Av naturliga skäl kan sidan inte vara heltäckande, och du bör därför vara försiktig med sådant som inte är med. Ge aldrig växter som du inte vet om djuren tål! Om du är osäker på hur växterna ser ut bör du alltid titta i en flora innan du tar in dem.

Växter som är ok

Följande växter kan du ge till dina smådjur:

Al – grenar

Alm – grenar, blad och frön1

Ask – grenar

Asp – grenar

Björnbär – bär och blad kan ges1. Undvik att ge hela grenar, då de ofta är taggiga.

Blåbär – bär, ris och blad1

Bok – grenar

Brännässla – ska inte ges färsk eftersom den bränns. Torkade eller kokta blad bränns inte och kan ges1.

Groblad – blad1

Hallon – bär och blad kan ges1. Undvik att ge hela grenar, då de ofta är taggiga.

Hassel – grenar, blad och nötter1

Havtorn – grenar, blad och bär1

Hjortron – bär1

Kamomill – blommor, stjälk och blad1

Lönn – grenar, blad och blommor av skogslönn går bra att ge1.

Maskros – blomma, stjälk och blad kan ges i lagom mängd. Överdosera inte då maskros har förmåga att ackumulera kaliumoxid, som ej bör ges i stora mängder1.

Päronträd – grenar, blad och frukt. Ge inte päronkärnor då de innehåller cyanid.

Ros – blommor och nypon1. Undvik att ge hela grenar, då de ofta är taggiga.

Rönn – grenar går bra att gnaga på. Undvik dock frön och blad då de innehåller cyanider1.

Smultron – bär, blad och blommor1

Syren – grenar, blad och blommor1

Äppelträd – grenar, blad och frukt. Ge inte äppelkärnor då de innehåller cyanid.

Växter att undvika

Nedan är ett urval av växter som du bör undvika att ge till dina djur:

Alsikeklöver – giftigt

Barrträd – barrträd som gran, tall och i synnerhet ceder innehåller farliga syror och terpentin, och ska därför undvikas då det kan orsaka allergibesvär, skador på andningsvägarna och är cancerframkallande. Terpentin är lättflyktigt och försvinner vid vädring. Djuren kan leka med kottar från barrträd under övervakning, men för säkerhets skull bör de inte få äta av kottarnas frön. Lägg därför inte in kottar i buren.

Belladonna – giftigt

Björk – grenarna innehåller sav, som innehåller xylitol (björksocker). Xylitol kan vara skadligt för djur. Halten av sav varierar under året och är som högst under vintern. Även andra årstider bör man vara försiktig med att ge björk.

Björnloka – giftigt1

Bolmört – giftigt

Ceder – alla barrträd och i synnerhet ceder bör undvikas då det innehåller farliga syror och terpentin.

Ek – alla delar av trädet och i synnerhet blad och ekollon innehåller tannin som är giftigt.

Fläder – giftigt1

Gran – alla barrträd bör undvikas.

Gullregn – giftigt.

Harsyra – innehåller höga halter oxalsyra.

Hägg – giftigt1

Hästkastanj – djuren kan leka med hästkastanjer under övervakning, men de får inte äta av dem då hästkastanjer är giftiga. Lägg därför inte in hästkastanjer i buren.

Idegran – giftigt1

Johannesört – giftigt

Jordreva – giftigt

Kabbleka – giftigt

Korsört – giftigt

Krusbär – bladen är giftiga1 och bären är sura.

Körsbärsträd – stenfrukt och bör därför undvikas.

Liljekonvalj – giftigt1

Lind – innehåller glykosider1.

Lupin – giftigt1

Odört – giftigt

Nattskatta – giftigt

Plommonträd – stenfrukt och bör därför undvikas.

Sippor – giftigt1

Smörblomma – giftigt

Spikklubba – giftigt

Sprängört – giftigt

Stormhatt – giftigt

Stånds – giftigt

Svinmålla – giftigt

Tall – bör undvikas då det är ett barrträd. Furu är dock ett vanligt material och många smådjurshus som säljs i djuraffärer är gjorda av furu. Det är även vanligt med bottenströ som är gjort av furu. I första hand bör man dock välja andra alternativ.

Tussilago – giftigt1

Vildpersilja – giftigt1

Örnbräken – giftigt

Varför ta in växter?

Det kan finnas flera anledningar till att ta in växter från naturen. Grenar och blad kan användas som burinredning som djuren gärna gnager på, och bjuder därmed på sysselsättning. Växter från naturen ger dessutom miljöberikning med sina spännande dofter. Blad, blommor och bär kan även vara spännande för djuren att smaka på, och kan vara ett nyttigt komplement till deras kost. Om du torkar växter och örter kan du prova att blanda in lite i djurens torrfoder.

Undvik föroreningar och småkryp

Undvik att plocka växter nära gångvägar eller stigar där det finns människor som rastar hundar. Det är inte hälsosamt om växterna har fått urin på sig.

Du bör även undvika att plocka växter nära trafikerade vägar där det kör mycket bilar. Växter kan ta upp giftiga föroreningar ur bilarnas avgaser, och de bör inte ätas.

Undvik alla växter som skulle kunna vara besprutade med insektsgift, till exempel nyinköpta växter från en handelsträdgård.

Undvik växter som ser ut att vara angripna. Fläckiga blad kan vara angripna av svamp eller virus.

Skölj alltid av växter och grenar i rent vatten, för att få bort eventuella småkryp och jord. Låt dem sedan torka innan du ger dem till dina gerbiler och hamstrar.

Växter

Lönn, asp, ros, äpple, hallon, groblad, maskros och hassel. Växterna har sköljts av i rent vatten och lagts att torka.

Att torka växter

Du kan ge växterna som du plockar direkt till dina djur medan de är färska, eller också kan du torka dem först. För att torka växter kan du bre ut dem i ett tunnt lager ovanpå en bricka eller handduk. Det går även bra att hänga upp växterna i små knippen med hjälp av gummiband eller ett snöre. Torkningen ska göras på ett mörkt och torrt ställe, för att bevara smaken så bra som möjligt. Det går bra att torka växter i rumstemperatur.

Torkade växter kan hålla upp till ett år om de förvaras rätt. Det bästa är om de förvaras mörkt och svalt i en tätt försluten förpackning. Använd exempelvis en plåtburk eller glasburk.

Plåtburk

Torkade växter bör förvaras mörkt och svalt i en tätt försluten förpackning, till exempel i en plåtburk.

Ge med måtta

Som med nästan alla livsmedel bör du inte överfodra djuren med endast en typ av växt från naturen. En del växter kan man ge mer av medan andra bör ges med måtta. Det bästa är att variera mellan olika sorter för att inte ge en alltför ensidig kost. De torkade växterna ska endast vara ett komplement till djurens huvudsakliga kost, ge inte mer än 0,5–1 msk per djur och dag.

Allemansrätten

När du är ute i naturen behöver du ta hänsyn till allemansrätten. Det innebär bland annat att:2

Du får:

  • Ta nedfallna grenar från marken,
  • Ta nedfallna nötter från marken,
  • Plocka bär och svamp,
  • Plocka vilda blommor och växter,

Du får inte:

  • Bryta grenar från träd,
  • Ta löv, ollon eller nötter från träd,
  • Plocka odlade växter,
  • Plocka fridlysta växter och svampar,
  • Plocka växter i naturskyddsområden där särskilda regler gäller.

Referenser

1.
Lind M. Smått & Gott Till Din Hamster. Umeå: Mandatus; 2016.
2.
Allemansrätten – en vägledning. Naturvårdsverket. Accessed July 5, 2020. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1304-2.pdf?pid=22442