Att beräkna fodrets näringsvärde i Excel

Om du blandar torrfoder själv är det viktigt att fodrets sammansättning uppfyller djurens näringsbehov. Därför är det bra att beräkna fodrets näringsvärde innan du ger det till dina djur. I det här exemplet används kalkyleringsprogramment Microsoft Excel 2016 för att balansera ingredienserna till ett torrfoder. Excel används för att ta reda på hur mycket som ska användas av varje ingrediens, samt för att bestämma fodrets näringsvärde. Nedan beskrivs vad som görs i programmet:

 • I kolumn A fyller du i de ingredienser du vill använda.
 • I kolumn B fyller du i vikten (g) som du vill ha av varje ingrediens.
 • På rad 2 skriver du in de kategorier du vill analysera fodret ifrån. Jag har valt att titta på halten av protein, kolhydrater, fibrer, fett, vatten, aska, kalcium och fosfor.
 • I kolumn C till J fyller du i näringsvärdena hos de ingredienser du ska använda. Vanligtvis står ett livsmedels sammansättning utskrivet på dess förpackning, annars får du försöka uppskatta näringsvärdet. Om det endast är en beståndsdel som saknas går det att räkna ut värdet, eftersom summan i kolumn K ska bli 100 %. Se formeln nedan:
  • Protein (%) + Kolhydrater (%) + Fibrer (%) + Fett (%) + Vatten (%) + Aska (%) = 100 %
 • I Kolumn K räknar du ut summan, som ska bli 100 %. Den här kolumnen hjälper dig att snabbt hitta felaktigheter i dokumentet. Halten kalcium och fosfor ingår inte i summan, eftersom de inkluderas i kategorin aska. Däremot fibrer räknas med i summan, trots att det egentligen är en typ av kolhydrater. Se formeln nedan:
  • K3 = C3 + D3 + E3 + F3 + G3 + H3
  • Formeln för K3 ”dras ner” så att den gäller för fältet K3:K8. Excel skriver då automatiskt in formler i dessa fält. Exempelvis så blir K8=C8+D8+E8+F8+G8+H8.
 • På rad 9 räknar du ut det färdiga fodrets vikt (g) och näringsvärde (g per 100 g). Formlerna ser ut enligt följande, med Excel inställt på svenska:
  • B9 = SUMMA(B3:B8)
  • C9 = ($B$3 * C3 + $B$4 * C4 + $B$5 * C5 + $B$6 * C6 + $B$7 * C7 + $B$8 * C8)/($B$9)%
  • Formeln för C9 ”dras åt höger” så att den gäller för fältet C9:J9. Excel skriver då automatiskt in formler i dessa fält. Exempelvis så blir J9 = ($B$3 * J3 + $B$4 * J4 + $B$5 * J5 + $B$6 * J6 + $B$7 * J7 + $B$8 * J8)/($B$9)%
  • K9 = (C9 + D9 + E9 + F9 + G9 + H9)%
 • Experimentera med olika kvantiteter av de olika ingredienserna tills ett välbalanserat foder erhålls. Detta gör du genom att ändra på vikten av de olika ingredienserna i fältet B3:B8.
Excelark

Figuren visar ett Excelark som har använts för att balansera och beräkna näringsvärdet hos ett hemmagjort foder. I kolumn A kan utläsas vilka ingredienser som ska användas och i fält B3:B8 visas hur mycket (g) som ska användas av varje ingrediens. I fält B9 visas vikten (g) för det färdiga fodret, och i fält C9:J9 visas näringsvärdet (g per 100 g). Just det här receptet har för låg kalciumhalt och behöver därför kompletteras med kalciumrik färskmat någon gång i veckan, såsom ost. Frågan är dock hur näringsvärdet ser ut för de näringsämnen som inte analyserats, såsom omega-3, essentiella aminosyror och vitaminer.

Notera att fodret som har balanserats i det här exemplet kanske inte alls är lämpligt att ge åt gerbiler och hamstrar, eftersom analysen inte tar upp alla viktiga näringsämnen som djuren behöver för att må bra. Förhoppningsvis har det här exemplet ändå gjort det enklare att förstå hur komplext det är att blanda eget foder samt hur man kan gå tillväga!