Vår nya logga

Om du är en regelbunden besökare på Gerbil & Hamster har du kanske sett att vi har uppdaterat vår logotyp. Vi har gjort några små förändringar för att modernisera loggan så att den harmoniserar bättre med hemsidans design. På det stora hela är dock intrycket detsamma. De flesta av våra återvändande besökare har nog inte ens tänkt på att loggan ser annorlunda ut. Det är meningen, för vi vill bevara den igenkänningsfaktor som vi har byggt upp med vår gamla logga.

Nedan kan du se vår gamla logotyp och vår nya. Kan du se vad vi har ändrat på?

Logotyp ny och gammal

Logotyper. Överst är vår gamla logotyp från 2018-02-11. Nederst är vår nya logotyp från 2021-01-16.